Blok

blok + sveBlok (engleski: block) je osnovna gradbena jedinica blok-lanca – jedna karika u blok-lancu. Transakcije su u blok-lancu posložene u blokove.

Svaki blok se sastoji od popisa transakcija i poveznice na prethodni blok u lancu. Kada kažemo da je transakcija dodana u blok-lanac (kraće: potvrđena), onda u biti kažemo da je kreiran blok u kojem se nalazi ta transakcija i da je taj blok dodan na kraj blok-lanca.

Blokove kreiraju rudari. Proces rudarenja započinje tako da rudar odabere određeni broj novih, nepotvrđenih transakcija i grupira ih u blok. Zatim započinje proces rudarenja. Kada rudar uspješno kreira novi blok, on to javlja svim članovima bitcoin mreže (novčanicima i drugim rudarima) koji taj blok dodaju u svoju vlastitu kopiju blok lanca i taj novi blok šalju dalje. Na taj način se novi blok širi mrežom i postane općeprihvaćen.

Svaki blok sadrži i transakciju koja nema izvorišnu adresu, već samo odredišnu. Dakle, to je transakcija u kojoj nastaje određena količina bitcoina koji do tada nisu postojali. Ta transakcija te nove bitcoine šalje na adresu rudara koji je blok dodao u lanac. Na taj način se postižu dva cilja:
1) kontinuirano se dodaju novi bitcoini u sustav
2) rudare se nagrađuje za uloženi trud.

Osim određenog broja potpuno novih bitcoina, rudar koji blok doda u blok-lanac dobiva i naknade svih transakcija koje je uključio u svoj blok. Kada količina novih bitcoina po novostvorenom bloku padne na nulu, onda će naknade za transakciju postati jedini način nagrađivanja rudara.

Bitcoin-RudarenjePogledajmo sada primjer jednog bloka. Blok 270704 kreiran je 21.11.2013. u 3:55:07. Ovaj blok kreirala je grupa rudara pod imenom BitMinter i u ovom bloku nalazi se 616 transakcija. Prva transakcija na popisu je transakcija bez izvorišne adrese, i ona šalje 25 potpuno novih bitcoina na adresu BitMintera, koji će onda među sobom podijeliti te nove bitcoine. Preostalih 615 transakcija su uobičajene transakcije o kojima ne možemo reći puno više od iznosa kojeg šalju i izvorišnih i odredišnih adresa. Sve ove do tada nepotvrđene transakcije pojavom ovog bloka dobile su svoju prvu potvrdu. U ovom bloku ukupno je preneseno 13705,6 BTC, a ukupni zbroj svih naknada za transakcije je 0,0758509 BTC.

Ukoliko u trenutku kreiranja bloka u sustavu ne postoje nepotvrđene transakcije, tada rudari kreiraju blok sa samo jednom transakcijom – onom koja stvara nove bitcoine. Takvi prazni blokovi česti su na samom početku blok-lanca jer u samom početku bitcoin sustava neko vrijeme nisu vršene transakcije. Danas, kada se svake minute izvršavaju stotine transakcija, takva situacija je vrlo malo vjerojatna.

Primjer takvog bloka sa samo jednom transakcijom je i “izvorni blok“. To je prvi blok u blok-lancu, stvoren 3. siječnja 2009. u 18:15:05. Sa tim blokom kreirana je bitcoin mreža, stoga je to i jedini blok koji ne sadrži niti poveznicu na prethodni blok. Sljedećih nekoliko blokova nakon izvorišnog bloka također sadrži samo transakciju koja kreira nove bitcoine. Prvi blok u blok-lancu koji sadrži više od jedne transakcije stvoren je 12. siječnja 2009. u 03:30:25 i sadrži transakciju f4184f…, prvu transakciju u povijesti bitcoina.