Adresa

adresaBitcoin adresa (engleski: address) je niz od 27-34 brojeva i slova koji označava određenu količinu bitcoina, otprilike kao broj računa u banci. Svaki bitcoin novčanik ima jednu ili više bitcoin adresa i ukupna količina bitcoina u nekom novčaniku je zbroj bitcoina koji pripadaju svim adresama u tom novčaniku. Bitcoin transakcije prebacuju bitcoine sa jedne adrese (ili više njih) na drugu adresu (ili više njih). Da bi nekome poslali bitcoine, dovoljno je da znate jednu od bitcoin adresa koje pripadaju toj osobi.

Broj bitcoina na pojedinoj adresi je javan podatak i jednostavno ga je vidjeti. Primjerice, na adresi 1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH se u prosincu 2013. nalazilo 144341 BTC (to je u tom trenuku bila “najbogatija” bitcoin adresa). Sve transakcije za svaku bitcoin adresu su također javni podaci – nalaze se u blok-lancu koji je javan i svima dostupan.

Ne postoji neki registar koji popisuje sve bitcoin adrese i broj bitcoina koje posjeduju, već se saldo određene adrese određuje se kao vrijednost svih transakcija u blok-lancu koje šalju bitcoine na tu adresu minus vrijednosti svih transakcija koje šalju bitcoine sa te adrese. Primjerice, recimo da je ovo popis svih transakcija u blok-lancu koje šalju sa ili primaju na adresu A:
* 1 BTC sa adrese B na adresu A
* 2 BTC sa adrese C na adresu A
* 0,5 BTC sa adrese A na adresu D
* 1,5 BTC sa adrese E na adresu A
Tada kažemo da se na adresi A nalazi 4 bitcoina (1 + 2 – 0,5 + 1,5). Dakle, blok-lanac sadrži sve podatke potrebne za izračun stanja na bitcoin adresi.

Obzirom da su stanja na adresama i transakcije između adresa javni podaci, onda je zbilja jednostavno dokazati da ste nekome poslali određenu sumu bitcoina. Naprosto odete na blockchain.info prikažete tu konkretnu transakciju.

ključ-adresaAdresa pripada osobi koja posjeduje privatni ključ za tu adresu. Nova bitcoin adresa stvara se tako da se odabere novi privatni ključ, te se zatim izračuna njegova pripadajuća adresa. Privatni ključ neke adrese posjeduje samo osoba koja je tu adresu izračunala.

Proces kreiranja novog para adresa + privatni ključ je toliko jednostavan da sada odmah možete otići na bitaddress.org i kreirati koliko god želite svojih vlastitih bitcoin adresa sa pripadajućim privatnim ključevima. Te adrese istog treba možete početi koristiti za primanje bitcoina (ako vam ih tko želi poslati, naravno).

Kada bi broj mogućih adresa bio malen, tada bi postojala mogućnost da pomoću ovog procesa dvije osobe slučajno odaberu isti privatni ključ i tako dobiju istu adresu. No, broj mogućih adresa jednak je 1461501637330902918203684832716283019655932542976 (broj od 49 znamenki). Ovaj broj usporediv je sa brojem svih atoma na planetu Zemlji i u njenoj unutrašnjosti (broj sa 51 znamenkom), što je nepojmljivo velik broj. Primjerice, vjerojatnost da sa jednom kombinacijom dobijete jack-pot na lotu 6/45 je 1 naprema 8 milijuna, što je broj sa 9 znamenaka. Stoga je vjerojatnost da dvije osobe izaberu istu bitcoin adresu skoro nepostojeća.

Obzirom da je broj mogućih adresa ovako velik, ne postoji nikakvo ograničenje na broj adresa koje neka osoba može posjedovati. Slobodno možete generirati i milijun svojih vlastitih bitcoin adresa – nitko neće primijetiti.

Ovo je razlog zašto je bitcoin adresu teško povezati sa nekom osobom, ako ona to ne želi. Svatko je slobodan kreirati koliko god želi adresa te zatim prebacivati bitcoine s jedne adrese na drugu dok “trag novca” u blok-lancu ne postane toliko kompliciran da ga je nemoguće pratiti. No, ovako nešto nije uvijek moguće – za spomenutu adresu 1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH je utvrđeno da pripada FBI-ju, no samo zato jer je količina bitcoina na toj adresi toliko velika da je bilo moguće pratiti kretanje bitcoina kroz blok-lanac. Stoga za bitcoin sustav kažemo da je pseudo-anoniman: teoretski potpuna anonimnost nije moguća, ali uz određenu količinu truda u praksi je moguće postići dobru razinu anonimnosti.